اعمال برهنه زنده

قوانین ایالت فلوریدا در زیر مهم جزئیات بیشتری تفسیر دیتا شده است، اما یک‌سری از آنها بر شناسایی و رسیدگی به رانندگان مسن‌تری که ممکن میباشد ناامن شده باشند، تمرکز دارند. شغل راننده کامیون مضاعف بالاتر از رانندگی یک کامیون است. مقررات فدرال ایجاب می نماید که کامیون خویش را هم قبل و هم آنگاه از مهاجرت بررسی نمایند و هر دسته مشکل مکانیکی یا این که سایر مسائل ایمنی را که کشف می کنند شناسایی کنند. اجرای برنامه های مداخله موءثر ممکن است دانش، نگرش و کارایی رانندگان تاکسی را نسبت به مقررات راهنمایی و رانندگی افزایش دهد. برای خود سفر، راننده بایستی مسیری را برنامه‌ریزی نماید که به طور ایمن مواردی مانند روگذرهای اندک ارتفاع را که طول کامیون و تریلر را در خود جای نمی‌دهد، جاده‌هایی که ممکن می باشد خیلی باریک، شیب‌دار یا این که پرپیچ‌وخم برای رانندگی ایمن باشند، و جاده‌های محلی که از آن ها می‌روند، در نظر بگیرد. کامیون ممنوع شده می باشد آنان می بایست گزارشی از ساعات رانندگی خود داشته باشند و در همین مورد به کارفرمایان خود گزارش دهند. آنها باید هر زمانه که در جاده هستند، یک اسکن از آن گزارش را به جهت زمان رانندگی هفته قبل خود نگه دارند. در نهایت، راننده بایستی اهمیت مقررات فدرال قابل اعمال برای وظایف شغلی مختص آشنا باشد، و کارفرمای آینده باید اهمیت انجام یک آزمون رسمی جاده تأیید نماید که راننده مهارت های واجب را دارد. اکثری از شرکت‌های حمل‌ونقل بار هم سیاست‌ها و رویه‌هایی دارا‌هستند که تهی دست محافظت سوابق بالاتر و فراتر از آنچه ممکن است توسط مقررات فدرال و ایالتی ضروری باشد، دارند. راننده کامیونی که برای استخدام در یک شرکت حمل و نقل باربری خواهش می کند، موظف می باشد مدارک صلاحیت را به کارفرمای احتمالی ارائه دهد (و کارفرما موظف می باشد آن ها را تأیید کند). راننده کامیون همینطور مسئول ارائه مدارکی دال بر آشنایی با وسیله نقلیه یا این که وسایل نقلیه خاصی هست که کارفرما از آنها انتظار داراست فعالیت نماید و همچنین سابقه کار و تجربه قبلی. رانندگان کامیون علاوه بر ارائه مدارک، گواهینامه ها و سابقه کاری و رانندگی قبلی به کارفرمایان خود، موظفند بسیاری از مواقعی که در بالا تفسیر دیتا شد را تصویب و گزارش دهند. مهمتر از همه، رانندگان کامیون موظفند موقعیت جسمی و روحی خود را در دست گرفتن نمایند و در شکل بیماری، مستی، یا این که خستگی بیش از حد به جهت رانندگی ایمن از وسایل نقلیه خود به کار گیری نکنند. هرچند رانندگان کامیون معمولا کامیون‌های خویش را توشه نمی‌کنند، اما آنان مسئول بازرسی و تأیید اینکه بارها به صدق قرار گرفته و ایمن شده‌اند به گونه‌ای هستند که وسیله نقلیه به‌طور مناسب به جهت کارایی ایمن متعادل بماند و بارها قادر به جابجایی لینک و جابجایی نباشند. کامیون می ایستد، رویه می افتد و می چرخد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت اینجا.

مهم ترین مطالب خواندنی  بایدن ژاوی بچرا را برای پاسخگویی به همه گیری بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده انتخاب می کند