تجهیزات خانه هوشمند ایرانی یا خارجی؟

چنانچه در خانه ای مهم سیستم سنتی برای در دست گرفتن روشنایی سالن به 4 دکمه حساس 8 سوییچ نیاز باشد، در یک منزل هوشمند، یک کلید هوشمند می تواند عمل تمام این کلیدها خانه هوشمند ایرانی را انجام دهد. در ادامه میخوایم شما رو بیشتر اهمیت منزل های هوشمند آشنا کنیم و تمام نکته ها و مطالبی که در آیتم آنها هست رو برای شما بگوییم پس در صورتی که می خواهید بخش اعظم بدانید و یا منزل هوشمند داشته باشید به هیچ عنوان از دست ندهید. خانههای هوشمند بینشهایی در مورد مصرف انرژی ارائه میدهند که می تواند به شما یاری کند انرژی را بهینهتر کنید و به عوامل زیستمحیطی اعتنا داشته باشید. اپلیکیشن یا برنامه همان چیزی میباشد که به شما امکان میدهد دستگاههای هوشمند خویش را از رویه دور در اختیار گرفتن یا ارزیابی کنید. خوب تر میباشد بپرسیم چه کارهایی در خانه حوصلهی شما را سر می‌برد و علاقهای به انجام آن ندارید؟ چه چیزهایی در خانهی شما می تواند وجود داشته باشد که زندگی را امکانات خانه ی هوشمند برایتان راحتتر کند؟ بهعنوان مثال، در صورتی که به دستیار google بگویید «من این آهنگ را دوست ندارم»، آهنگ بعدی در اسپاتیفای پخش میشود، درحالیکه الکسا به شما میگوید، «نشان شست بالا و زیر در اسپاتیفای پشتیبانی نمیشود.» تفاوتهای کوچکی از همین قبیل می تواند عضو را به گزینش گوگل سوق دهد چون نسبت به الکسا درخواستها را بهتر شعور میکند.اسیستنت همینطور اصلی محصولات برندهای مطرحی چون فیلیپس، بلکین، آگوست، نست و اپلیکیشنهای محبوبی چون اسپاتیفای و اوبر سازگار است. خانه هوشمند علی رغم هزینههای اولیه، می تواند ارزش یک ملک را به رخ چشمگیری ارتقا دهد و در زمان فروش به تیتر یک مزیت به فروش سریعتر و بهتر منزل یا ساختمان یاری کند. در چنین شرایطی حفاظت از امنیت خانواده و داراییها در فضای منزل که محل ادب هست از روش منزل هوشمند آماده می شود. KNX کمک مینماید که تجهیزات خانه های هوشمند در بهینهترین موقعیت ممکن به فعالیتشان ادامه دهند. کلیدهای هوشمند برخلاف کلیدهای سنتی زیبایی و کارایی بیشتری دارند. هرچه شرایط اقتصادی مرزوبوم اساسی معضل بیشتری مواجه شود، ترک طبقاتی عمیقتر شده و طبق آمارها مقدار جرائمی مثل سرقت ارتقاء مییابد.