هرچه کف پیستون ضخیم تر باشد

به‌این ترتیب که در داخل پیستون نواری از فولاد یا این که یک فلز منحصر به فرد (که فلز غیر قابل تغییر تحول نامیده میشود) قرار می‌دهند و بر روی آنها را حیاتی ماده اهمیت یا این که آلیاژهای آلومینیوم پوشش میدهند. و از آنجاکه در هر موتور تعدادی انژکتور وجود دارد که بایستی سوخت را بهصورت یکنواخت بپاشند، صرفا یک انژکتور آلوده و کثیف میتواند در کارایی موتور تأثیر بگذارد. پمپ بنزین (اویل پمپ) در باطن کارتر قرار دارد. ۲- بطری را از آب پر نمایید و ظرف خالی را پایین آن قرار دهید. حلقه فشاری بالاترین یا نزدیک ترین حلقه به گازهای احتراق میباشد و در معرض بیشترین میزان خوردگی شیمیایی و همچنینی بالاترین دمای کار قرار دارد. سیستم EHR نیز حساس به کار گیری از حرارت موجود در گازهای اگزوز مبادرت به گرم کردم آب رادیاتور می کند تا زودتر گرم شود. کلیدی شدت گرفتن این مشکل، راننده از موتور یا این که سیستم انتقال قدرت، ضربه و لرزش ایجادشده را احساس میکند. در غیر این شکل ممکن است باز هم دچار اختلال شوید. قبل از این که وارد جزئیات شویم، می بایست گفت که هیچ طریق مطمئنی برای آگاه شدن از حالت دقیق تندرست انژکتورها وجود ندارد، جز این‌که بهصورت دستی نازلهای سوخت پاش بررسی شوند و اصلی یاری دستگاههای مخصوص، آزمایشهای جریان سوخت رخ گیرد. اضطراری به ذکر هست که تمام محصولات همین گروه در فرایند طراحی، تولید و تولید ذیل نظر مهندسین و کارشناسان فن ای در همین زمینه صورت گرفته و مطابق اهمیت استانداردهای روز جهان انجام می شود. در این مقاله مروری بر این علامت ها و روشهای عیبیابی پیستون عظام ۲۰۶ انژکتور خوا هیم داشت. هنگامی متوجه همین علائم در یک موتور انژکتوری شدید، به کارگیری از مواد تمیزکننده انژکتور، یک عدد از گزینههای آسان و در دسترس است. همین پیستون را که شرکت بی ام دبلیو آلمان معرفی کرده در سال 2025 رونمایی دسته ی پیستون اتومبیل در جدولانه خواهد شد . هنگامیکه تاج پیستون به رنگ خاکستری در امده است نشان دهنده این است که موتور داغ کرده هست . همین دستور باعث خودداری از مصرف بیرویه روغن خواهد شد. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک خیس فعالیت می کند.اما ارتقا ضخامت کف پیستون سبب ارتقاء وزن آن می شود.همچنین درصورتیکه کف پیستون خیلی سرد کار کند،لایه های مخلوط هوا-سوخت مجاور آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از طریق اگزوز در گوشه و کنار پخش می شود.در نتیجه بازده موتور کاهش و دود آن ارتقاء می یابد. وزن ناچیز آلومینیوم منجر کاهش دانسیته و در سرانجام آن کاهش نیروی گزینه نیاز برای آغاز حرکت و محافظت شتابدهی به همین قطعه می­شود. این موضوع باعث میگردد پروسه اولیه گرفتگی انژکتورها قابلتشخیص نباشد. البته چنین وجود ندارد که ایراد ناک یا احتراق نامنظم در اتومبیل های غیر توربوشارژ که از موتورهای تنفس طبیعی استعمال میکنند، مشکلساز نباشد و قطعاً در این موتورها نیز میتواند تأثیر منفی بگذارد. همونطور که گفتم همین حلقه ی وسط دو نقش داره که یک عدد توده آوری روغن از دیواره ی سیلندره و دو‌مین کمک به تولید تراکم بهتر و بیشتره. همین مسئله بهخصوص در خودروهایی که در سیکلهای کوتاهمدت حرکت میکنند، عمده اتفاق میافتد (مانند پیمودن مسافتهای کوتاه در شهر) زیرا روشن و خاموش کردن مکرر موتور، گرفتگی انژکتورها را ارتقاء میدهد. همین موقعیت در اثر فقیر بودن بیشازحد مخلوط سوخت هوا (هوای و بنزین خیلی کم) که در اثر آلوده بودن انژکتور پیش میآید، اتفاق میافتد. به جهت کسی که به خودرویش اهمیت میدهد، اما علم فنی به اندازه ندارد، تشخیص تندرست موتور خودرو و دریافت علامتها گرفتگی انژکتورها ممکن میباشد عمل سختی باشد. نشانه ها اولیه خرابی انژکتور مدام قابل تشخیص نیستند، چون موتورهای مدرن حسگرهای درونی و کامپیوترهایی دارند که میتوانند نسبت سوخت و هوا را به نحوی تصحیح کنند تا مشکلات جزئی جبران شوند و راننده، اثر آن ها را احساس نکند. بنابراین، تمام مطالبی که در ادامه میآیند، تنها برای ارتقا توان تخمین شما میباشند و میتوانند هشیاری شما را نسبت به وضعیت سیستم سوخت اتومبیل تان ارتقاء دهند. در این خودروها با دقت به سیستم سوپاپ، شیارهایی در پیستون ساخت می شود که از بازخورد سوپاپ ها مهم این قطعه جلوگیری می کنند. همچنین چنانچه در بدور بالای موتور صدا ارتقا پیدا نماید احتمال خراب بودن این قطعه زیاد زیاد است. پاشش سوخت بهصورت نامساوی میان سیلندرها منجر میگردد که به دور موتور خیلی پایین بیاید و حالت واماندگی شکل دهد. موتورهای دیزل نیز مثل دیگر موتورهای درونسوز بر مبناهای متفاوتی قابل طبقهبندی هستند؛ مثلاً می توان موتورهای دیزل را بر حسب میزان دفعات احتراق در هر بدور گردش میل لنگ به موتورهای دیزل دوزمانه یا موتورهای دیزل چهارزمانه تقسیمبندی نموده یا این که بر حسب اقتدار تولیدی که به صورت اسب بخار ابلاغ میگردد. اما این قطر و وزن در موتورهای دیزل ممکن است حساس یکدیگر تفاوت داشته باشد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها زیاد عمده در آیتم پیستون طرح ویو لطفا به تماشا از وب سایت ما.