کاربرد، عملکرد و انواع بالابر هیدرولیکی – ایسنا

مدارهای هیدرولیکی جریان و فشار مایع را در سیستم، کنترل می کنند. فشار و جریان انرژی روغن را می گیرد و آن را به انرژی مکانیکی چرخشی تبدیل می کند. پمپ قدرت مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. تمام جک ها به رخ دستی کار می شوند که بالابر بودن یک جک ضربدری مکانیکی یا این که توسط یک سیستم هیدرولیک ذیل فشار است. همین عمل طبیعتا روزگار بر می باشد و در کارخانه های منحصر انجام میشود. بالابر هیدرولیک بر پایه ضابطه پاسکال حرکت می کند. سیلندر انرژی موجود در روغن را به نیرو تبدیل کرده و فشار سیالی را که به وسیله موتور بالابر هیدرولیک در اختیار گرفتن می شود، آغاز می کند. بعنوان نمونه کابین بالابر، جک و پاوریونیت هیدرولیک در این دسته قطعات هستند. بخش اول ساخت و تامین تجهیزات و قطعات و بخش دوم اجرا یا این که کارگزاری آن در محل پروژه. از این بالابر های در منازل جهت جابه جایی افراد یا حمل بار در دربین طبقات یک ساختمان به کار گیری می شود . سیستم بالابر هیدرولیک اصلی اعمال نیرو در یک نقطه به مایع غیرقابل چگالی ، نیرو را به نقطه دوم منتقل می کند. در یک طرف حیاتی وارد نمودن نیروی مقداری به مایع چگالی ناپذیر سبب ساز می شود در طرف دیگر نیروی زیادی جابه جا شود و جسم سنگینی ( خودرو ) را به سمت بالا حرکت دهد. یعنی تغییر‌و تحول فشار بر روی یک مایع غیر قابل دانسیته در یک ظرف بسته به طور متساوی در همگی جهات عبور می کند. جکهای بالابر هیدرولیکی کلیدی یک پمپ دستی یکپارچه میباشند که بر روی بدنه جک کارگزاشتن شده اند. بعدها shop elevator معمولاً سازه بر التماس مشتری و جایی که قرار هست کارگزاشتن شود طراحی و ساخت میگردد. از انواع آن می اقتدار به ، اساسی كابين ، نيم كابين ، نفربر ، بيمار بر ، طعام بر ، ویلچر بر ، خودرو بر ، بالا بر نفری دسته فرمان آسانسوری و … در مواقع لزوم دستگاه بایستی به وسیله ی تجهیزات امنیتی که در ساخت آن به فعالیت رفته است، جلوی حرکت دستگاه را گرفته و هم اهمیت آلارم یا زنگ هشدار عضو را از خطر قریب الوقوع آگاه نماید. همین دسته بالابرها حساس مکانیزم های گوناگون هیدرولیکی، زنجیری، کابلی و یا این که به شکل ترکیبی تولید میشوند که در همین دربین بالابرهای هیدرولیکی ثابت اهمیت مکانیزم قیچی ایمن تر از بقیه بالابرها محسوب می شوند. چرخ زنجیر و یا قرقره کابل به وسیله جک هیدرولیک نیمی از کورس حرکت را طی کرده و نیرو بوسیله زنجیر یا این که کابل به میز متصل می شود. صورت پایین کل قسمتهای متعدد مدار هیدرولیک را نشان می دهد. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه روغن هیدرولیک جک بالابر لطفا از تارنما ما دیدن کنید.