۳۰۰ هزار واحد مسکونی در محلات فرسوده، بازآفرینی میشود

همینطور زمین برای بیش از نیمی از ۴ میلیون واحد مسکونی پیشبینی شده و سازوکار مناسب برای تحقق آن در حالا رخ گرفتن است. وزیر راه و روش و شهرسازی در خصوص خانههای خالی گفت: آمارها نشان می‌دهد که حدود دو نیم میلیون منزل خالی در کشور وجود دارااست که سازمان امور مالیاتی به جهت احوال مالیات اقدامات حتمی را انجام داده است. سهیمه استانها انتخاب و توافقنامههایی دارای برخی از دستگاهها منعقد شده میباشد و مقرر شده تا از توانمندیهای بقیه دستگاهها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به کارگیری بشود که از گزاره همین دستگاهها که اهمیت آن توافقنامه امضا شد، بنیاد مستضعفان هست که توافق شد تا یکهزار هکتار از زمینهای خویش را به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص دهد. رئیس بیمه های آتش سوزی در ادامه به آتش سوزی بازار تهران و پرداخت زیان در محل از سوی شرکت بیمه کشور‌ایران اشاره کرد. وی افزود: گوشه ای از حق بیمه را به بیمه گران اتکایی واگذار می نماییم تا هنگامی که دچار خلل شدیم، کلیدی ورود ارز گوشه ای از ضرر و زیان را از بیمه گر اتکایی دریافت کنیم. قاسمی حجم ساخت مسکن در نهضت ملی را حجم بزرگی برشمرد و افزود: هماکنون مقدار پیشبینی شده برای ساخت مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن حجم بزرگی میباشد که مهم برنامهریزی اینکار در حال عملیاتی شدن است. وی اهمیت بیان اینکه”در رخ وقوع آتش سوزی یا این که زمین‌لرزه به واحدهای تجاری و صنعتی خسارت سنگینی وارد می شود”، افزود: واحدهای تجاری هم به همین نسبت حساس بیمه نامه هستند، اما واحدهای تجاری نیز به مراتب کاهش از همین دو بیمه نامه آتش سوزی دریافت کردند. رضایی در ادامه به بیمه های تمام خطر، تغییرات ارز، مسئولیت قرارداد و فروش مطالبات هم اشاره و آن‌ها را از طرح های تازه این کمپانی عنوان کرد. ولی این موضوع بیش از همگی در بخش ها شمال پایتخت به دیده میخورد و واحدهای اداری همین بخش ها در مقایسه کلیدی واحدهای تجاری و مسکونی ارزش کمتری را به خود اختصاص میدهند. هزینه بالای خرید یا این که اجاره املاک دارای کاربری تجاری منجر شده میباشد که تعداد قابل توجهی از املاک مسکونی به استعمال غیرمسکونی اعم از اداری یا تجاری اختصاص پیدا کند. به تیتر نمونه یک واحد اداری 116 متری درشهرری یک میلیارد و 50 میلیون تومان فروخته برج مسکونی باران 2 میشود. هر صاحب مشاع اساسی یک واحد است، به این معنا که آنها صاحب و مالک منزل هستند. بر همین اساس، از آنجایی که در آبادی سال اخیر، به رخ میانگین 783 هزار ازدواج صورت دیتا است، می توان گفت بازار مسکن باید پاسخگوی همین تعداد تقاضای تازه باشد. در صورتی که شما هر مدل سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طریق به کارگیری از طراحی برج آزادی حساس مداد دارید، می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.