اصلیترین عوارض ژنیکوماستی، مشکلات روانی ناشی از آن است

پس بهتر میباشد حیاتی پزشک معالج خود در همین گزینه مشورت کنید. این عارضه درصورتیکه بر اثر چاقی نیز باشد منجربه کمتر جذابیت اندام آقایان می شود و خوبتر هست در اسرع وقت به جهت برطرف کردن آن مبادرت کنید. آقایان به طور طبیعی پستانی مسطح و پری خیلی کوچکی در قسمت نوک و هاله اطراف سینه دارند و بافت غددی به طور مستقیم به نوک و هاله پستان محدود می شود و معمولا به صورت جمع قابل لمس نمی باشد. ژنيکوماستي یا این که تبارک شدن سینه آقایان ، در اثر رویش بیش از حد سینه در مردان رخداد می افتد و در هر جایگاه سنی ممکن می باشد بروز عمل ژنیکوماستی کلیدی بیمه تامین اجتماعی نماید. از مصرف آسپرین و یا هر گونه داروی حاوی آسپرین بصورت خودسر اجتنابکنید. این خلل ممکن میباشد روی یک یا این که هر دو سینه اثر بگذارد. درمان دارویی اکثر زمان ها در پروسه اول بیماری و در زمان پرولیفراتیو گزینه استفاده قرار می گیرد که در این مرحله هم موثرتر است. در همین بیماری غده تیروئید مقادیر بالایی هورمون تیروکسین تولید میکند. بعضی تومورها که بیضهها، غدد فوق کلیوی یا این که غده هیپوفیز را سرگرم می کنند میتوانند موجب ایجاد هورمونهایی شوند که تعادل هورمونی زنانه-مردانه را برهم بزند. به بیماریهایی گفته می‌گردد که در ایجاد سطح طبیعی تستوسترون تداخل به وجود میآورند، از جمله بیماریهایی نظیر سندرم کلاین فلتر یا این که نارسایی غده هیپوفیز میتوانند به ژنیکوماستی مرتبط باشند. تغییر در تراز هورمون ناشی از مشکلات کبدی و داروهای معالجه سیروز هم به ژنیکوماستی دارای ارتباط است. مهارت و تجربه جراح، نحوه جراحی، میزان بافت مازاد سینه و هزینه مرکز جراحی، بها جراحی ژنیکوماستی را تغییر و تحول می دهد. 1. اولین طرز استعمال از داروهایی مثل بروموکریپتین است. همین متد در مطب پزشک سعید شیرنگی اهمیت به کارگیری از دستگاه فوق پیشرفته پال (PAL) انجام میگیرد. از نحوه جراحی ژنيکوماستي می قدرت همین بیماری را درمان چگونه ژنیکوماستی را برطرف کنیم نمود. در واقع در این بیماری تعادل هورمون ها بهم خورده و مقدار استروژن افزایش و تستوسترون کمتر می یابد. دکتر معالج پس از انجام معاینات جسمی به وسیله بیوپسی ، سونوگرافی ، ماموگرافی یا این که آزمایش خون از بیماری شما باخبر خواهد شد. پس از این‌که روشی به جهت معالجه انتخاب شد جراح مهم اعتنا به حقوق و دستمزد خویش برای انجام آن ، هزینه را اعلام می کند. این الگوی چاقی غالبا در شرکت‌ کنندگان دیگر خانواده و نسلهای قبلی آن هم چشم میشود. شما می بایست در مورد اثرات برگشتی احتمالی همین فعالیت جراحی باخبر باشید. از آنجاییکه بافتی که در کار کوچککردن سینه مردان برداشتهمیشود به خودی خود بازنمیگردد لذا از این جهت میتوان گفت که تاثیر جراحی ژنیکوماستی دائمی است. نوزادان، پسران در سن بلوغ و مردان مسن ممکن هست به علت تغییرات نرمال سطح هورمون و یا علل دیگر، مبتلا ژنیکوماستى شوند. نوزادان ، جوانان در سن بلوغ و مردان میانسال و مسن ممکن است دچار همین عارضه شوند.