تفاوت معماری داخلی با طراحی داخلی چیست؟

ولی درصورتیکه جزئییات کوچک دکوراسیون خود را بر شالوده مد بنا کنید تا مدت ها از ترکیب حیاتی خانه یا محفظه عمل خویش لذت میبرید و در زمان نیاز صرفا چیزهای ریز نیاز به طراحی داخلی یادگیری تغییر‌و تحول دارند. در طراحی دکوراسیون داخلی مدها و ترندها کلیدی هستند ولی خیر به ترازو ای که تمام طراحی خویش را بر طبق آن سازه کنیم. به کلمه دیگر، بایستی نوعی هارمونی عالی را میان اتاق نشمین و آشپزخانه ساخت نمود. به چه صورت می اقتدار زمان طراحی اتاق های یک منزل ایده های مناسبی را برای ایجاد فضایی مطلوب پیدا کرد؟ طراحی داخلی به تیتر هنر و دانش ارتقای فضای داخلی یک محفظه به منظور ساخت یک محفظه جذاب و چشم نواز، وارد عرصهی معماری شده است. از طرف دیگر معماری داخلی به نظر معیارهای روان شناسی کلیدی بسیاری دارد. معماری داخلی حیاتی ویژگی های روحی و کم عقل بخش اعظم ارتباط مستقیم دارد و بایستی خصوصیت های خصوصی و عمومی انسان در طراحی داخلی نمایشگاه ماشین نظر گرفته شود. درست است که دکوراسیون هر فضا مثل پوشش آن فعالیت می‌نماید اما حیاتی اعتنا به هزینه ، تایم ، دشواری عمل قابلیت و امکان تعویض دکوراسیون در مدت دوران کوتاه نیست. فقط زیباتر شدن فضا حق تقدم وجود ندارد ، طراحی صحیح و متناسب فضاهای داخلی ، می تواند کاربری آیتم نیاز آن فضاها را اهمیت کیفیت و استاندارد دوچندان بیشتری بالا ببرد و هدف کارفرما و به کار گیری کنندگان را در بازدهی و سود اکثر از آن فضا ، به صورت چشمگیری محقق کند . در این سبک از چیدمان داخلی غالبا از رنگ های سپید یا این که طلایی، زیتونی و آبی درباری به کار گیری میشود. البته همیشه طراحی داخلی شامل چیدمان وسایل و مبلمان نیست، بلکه شامل قسمت های حساس تری از گزاره انتخاب کفپوش، انتخاب نوع سقف، طرح دیوار ها و حتی اعتنا در تعیین و خرید وسایلی که در خانه و قسمتهای گوناگون قرار می گیرد می توانند زیر گروه های طراحی داخلی دکوراسیون باشد؛ زیرا هر چقدر هم که شما در چیدمان وسایل ماهر باشید در صورتی که وسایلی که برای خانه خریداری کرده اید به صدق و متناسب و هماهنگ مهم نیز نباشند، سرانجام کار چیزی که مناسب شما باشد نخواهد بود.