خطرات تنگی دریچه میترال قلب

بعد ها دریچه هوا ی پادری بنا به تناسب و بعد ها درب، متغیر می باشد. این روزنه را می قدرت در اشکال ساختمان ها کلیدی کارکرد های مختلف تماشا نمود. ممکن می باشد اهمیت وجود داشتن تنگی دریچه میترال، حالتان خوب باشد و یا این که چندین ده سال از زندگیتان را اساسی کمترین آرم های آن سپری کنید، زیرا روند تولید تنگی روزنه میترال کند است. به جهت اکثر افراد، ترمیم روزنه میترال بهترین طریق درمانی جراحی است. چنانچه عمل جراحی بیش از حد به تعویق بیفتد، ممکن است قلب به جهت جراحی خیلی ضعیف شده باشد. جراحی دارای دست‌کم تهاجم شامل برش های کوچکتر میباشد و ممکن هست خونریزی کمتری داشته و روزگار بهبودی سرعت بالا تری داشته باشد. نشانه های تنگی درچه میترال ممکن است هر وقت که ضربان قلب شما بالا برود، مثلاَ حین ورزش کردن، به وجود آید یا بدتر شود. گاهی اوقات، بیماری دریچه قلب مستمند جراحی ترمیم یا این که ردوبدل روزنه است. تکنیک تازه به پزشک قابلیت می دهد اهمیت قرار دادن وسیله ای مهم به کار گیری از لوله (سوند) که در رگ خونی در کشاله ران قرار گرفته می باشد و به قلب ساماندهی می شود، دریچه را ترمیم کند. بعد از آن دو لت بسته می شوند تا از بازگشت خونی که به طراوت به بطن چپ رفته می باشد جلوگیری کنند. وقتی روزنه قلب جراحت دیده باشد، نمی تواند کاملا گشوده و بسته شود. چهار دریچه قلب گشوده و بسته می شوند تا جریان خون صرفا در یک جهت در قلبتان حرکت کند. همین دریچه ها هوا را به صورت مستقیم و خطی جهت دهی می کند و همچنین به علت اثبات بودن پره های درون دریچه امکان تغییر تحول جهت وزش باد از درون دریچه ها به سمت خارج وجود ندارد. در واقع استفاده از دریچه توزیع هوا موجب می‌گردد که فشار هوا به سمت چهار طرف به مهربانی تهیه و تنظیم شود. روزنه میترال که میان دو حفره در سمت چپ قلب شما قرار دارد، حساس دو بخش (لت) از فرآورده بافت می باشد. چنانچه ترمیم روزنه میترال قابلیت و امکان پذیر نباشد، جراح می تواند آن را اهمیت دریچه تصنعی ساخته شده توسط انسان (مکانیکی) یا ساخته شده از بافت انسان یا این که گاو یا خوک جایگزین کند. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اساسی دریچه خطی 90 درجه وب سایت خویش باشید.