دانستني هاي جالب در مورد كفش

1)كفش مناسب كفشي می باشد كه زمان پوشيدن طولانيمدت، پا را پایین فشار قرار ندهد. 9) قبل از خريد كفش صد رد صد چندبار آن را آزمون كنيد و مطمئن شويد به پايتان فشار نميآورد. براي انتخاب كفش بايد راحتي و سالم پا را قطعا در حیث گرفت. دكتر فرزانه تركان درباره نرمش و جابه جا كردن ماهیچه ها براي رفع خستگي پا اظهار داشت: اين حركات سبب جريان خون به نقاط مختلف پا ميشود كه ميتوان مچ پا را به سمت بالا كشيد و نگه داشت. 11) زمان خريد كفشهايي كه قصد داريد مهم جوراب آنها را بپوشيد، خوبتر میباشد جورابي مطلوب به پا داشته باشيد كه بسيار نازك يا بسيار ضخيم نباشد. 12-از خريد كفشهاي پنجه باريك تا حد امكان خودداري كنيد چراكه اينگونه كفشها انگشتان پا را زیر فشار قرار دیتا و بد فرم ميكند. در طول روز پاهاي شما دما، فشار و استرس زيادي را تحمل كرده و براي انتخابي آگاهانه و شناسايي سايز دقيق و مناسب، وقت مناسبتري است. بسياري از گذشتگان بر اين اعتقاد و باور بودند كه نقاط خاصي از كف پا نمايانگر تندرست بخشهايي از تن می باشد و نياز به نگهداری زيادي دارد تا در تمامی حال، انسان آرامش داشتهباشد. 6)در دوران بارداري كفشهايي به پا كنيد كه فشار زيادي بر پا و ناحيه پشت شما وارد نكند مانند كفشهاي سهل وآسان و تختي كه کالا و بافت نرمي دارند. زنان روستا برابر بيشتر از مردان از درد پاهايشان شكايت دارا‌هستند و دليل آن پوشيدن كفشهاي پاشنه بلند میباشد كه پنجه آن تيز بوده و به انگشتان پا فشار مي آورند. معمولا نبايد كفه كفش سفت بوده و فشار را فقط به يك نقطه منتقل كند. كفشهاي پاشنه بلند لغزيدن و بزمين خوردن، درد كمر و پا و تغيير در فرم پا را بدنبال دارند. اما كفش هايى كه جنس آن‌ها صد درصد پلاستيك میباشد باعث ايجاد عرق در پا شده و دارای جلوگيرى ازجريان هوا زمينه پیدایش اختلالات و ناهنجاريهاى پوستى کفش اسپرت پسرانه خارجی فراهم مى شود. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد کفش اسپرت فانتزی پسرانه خرید لطفا از ورقه ما بخواهید.