دمپر چیست + انواع آن – پدیده تهویه آذر

3 – دمپر موتور قطع و وصل ON/OFF اصلی مکانیسم فنر برگشت: همین جور از موتوردمپرها در هنگام واضح شدن سیستم به کمک جریان برق دمپر را باز مینمایند اما اصلی قطع جریان برق از نیروی فنر به جهت بسته شدن آن یاری میگیرند این قابلیت و امکان که درواقع قطع از ظواهر کار زیباتر جنبه حفاظتی هم داراست در انواع دیگر دمپر موتور که فاقد فنر برگشت هستند، وجود ندارد. دمپرها وسایلی میباشند که در مسیر جریان هوا نصب می شوند و بوسیله آنان می اقتدار مقدار جریان هوا را کم، فراوان و یا جدا نمود و یا تغییر تحول مسیر داد. دمپر هوا ی برقیِ ۷و۸ از دو طرف دارای قاب به عرضِ ۳ سانت می باشد که همین فریم ها از دوطرف نقش فلنچ را برای دمپر هوا بازی می کنند و دارای چفت شدن به فلنچ های قطعاتی که قرار می باشد به دمپر هوا متصل شوند، منجر کارگزاری و تثبیتِ دمپر در محل گزینه لحاظ می شوند. 2 – موتوردمپرتدریجی: این گونه از موتورها که طبق معمول در سیستمهای هوشمند مورداستفاده قرار میگیرند میتوانند حجم هوای جابجا شده را در یک مسیر کنترلشده قرار دهند و این عمل به این معنی که تغییرات زوایای دمپر حساس یاری گرفتن از یک پتانسیومتر damper 302 ford انجام میگیرد. در این گونه دمپر پره ها از طرز فیوز کنترل می شوند و از الیاژ خاصی ساخته دمپر بارومتریک شده اند. واضح هست با ارتقا نرخ کمتر دمای آب گرم چرخشی (Circulating Hot Water) ترموستات دیگ نیز زودتر فعال شده و مشعل در نوبت بعدی زودتر می شود. جنس دمپر هوا ی ضدحریق از ورق گالوانیزه به ضخامتِ حداقل یک میلیمتر می باشد که اساسی افزایش ابعاد دمپر هوا، ضخامت ورق نیز ارتقا می یابد. به دمپرهای تیغه اثبات Louver نیز اطلاق میشود. دمپر وسیله ای الکترومکانیکی میباشد که مهم خاموش شدن دیگ و دستور بسته شدن دریچه ای در مدت زمان دودکش را صادر و پس از بسته شدن این روزنه از خروج گازهای داغ حاصل از احتراق درون دیگ جلوگیری و موجب صرفه جویی در مصرف سوخت می گردد.با همکاری شرکت منشور سیمین و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت میهن در سال 1383 فاز تحقیقاتی- مطالعاتی استفاده و کاربرد این دمپرها در مرز و بوم کشور ایران شروع گردید.در همین نوشته همت بر آنست تا کلیدی ارائه نتیجه های تحقیقات رخ گرفته، توجیه فنی و اقتصادی و پتانسیل های صرفه جویی موجود به خواسته به کار گیری از این شیوه در بخش ساختمان کشور آیتم بررسی قرار گیرد.