دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

۲ -از ويژگيهاي بارز پمپ ديافراگمي آن میباشد كه تنها ديافراگم و مجاري ورودي و خروجـي پمـپ بـا مـايع پمپ شونده در تماس است. 4ولوهاي ورودي وخروجي به تیتر ادله جدا ووصل كننده جريان مايع هستند. اما در گزینه معایب پمپ تزریق نمیتوان به مورد خاصی اشاره کرد. اما در مواقعی که دوزینگ پمپ قرار میباشد هم اهمیت مواد خورنده و شیمیایی کار کشته سروکار داشته باشد و نیز در فشارهای فراوان بالا فعالیت کند، باید به سراغ پمپهایی از متاع سوپر آلیاژ Hastelloy C رفت. تا اینجا حساس اشکال متفاوت پمپ تزریق و جنسهای متفاوت آن‌ها آشنا شدیم. پمپهای تزریق در صنعت های گوناگون آیتم استعمال قرار میگیرند و بر حسب شرایط و کاربرد از گونه های مختلف آن بهره گرفته میشود. در این مدل از پمپ ها نیرو توسط یک الکتروموتور به نصیب جعبه دنده منتقل شده و به وسیله یک شفت متصل به دیافراگم با پیستون فعالیت رفت و برگشت و در نهایت دوزینگ انجام می شود. آزاد شدن مایع سیال به وسط جریان منجر به وجود وارد شدن گرداب می گردد و سبب به ادغام شدن مایع سیال حیاتی مایعات دیگر میشود و واکنش مناسبی شکل میگیرد. این شیر سبب می شود دبی ناخواسته از پمپ به خاطر فشار اندک خط رانش جریان نیابد. ویژگی های دوزینگ پمپ ها: 1. زمانی که دبی زیر باشد. تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ باعث می شود جریان خروجی به صورت پالسی باشد. تزریق پرمنگنات پتاسیم: تزریق پرمنگنات پتاسیم کلیدی هدف حذف آهن و منگنز از سیستم شکل میگیرد. محرک این پمپ ها به رخ برقی (الکتروموتور)، سلونوئیدی (الکترومغناطیسی)، هیدرولیکی و یا این که پنوماتیکی می باشد. خم بودن محور یا این که این که قطعه دوار اهمیت تاب می باشد. اگر می خواهید پمپی گزینش فرمایید که نسبت به ضربه مقاومت بالایی داشته باشد، بهتر میباشد به سراغ پمپهایی از فرآورده فولاد ضد زنگ یا Stainless Steel بروید. همچنین اگر مواد شیمیایی مورد به کارگیری شما دارای فولاد ضد زنگ سازگاری نداشته باشد به راحتی میتوانید به سراغ این مدل از پمپهای تزریق بروید. اعتنا داشته باشید که فرآورده اجزائی از دوزینگ پمپ که کلیدی سیال در تماس مستقیم میباشند فراوان بسیار حیاتی دارد. نقطه مکش: محل ورود سیال به پمپ هست که به طور معمول در نزدیکی مرکز بدنه و روی هد پمپ قرار دارد. مکانیسمهای مختلف محرک وجود دارااست که ممکن می باشد پمپهای دیافراگم از آنان به کار گیری کنند. این جور پلیمر نیز یکی از از بهترین انواع پلیمر آیتم استعمال برای تولید دوزینگ پمپ ها محسوب می‌گردد چون ویژگیهای مثبت متعددی نمایندگی دوزینگ پمپ جسکو دارد. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای چک ولو دوزینگ پمپ وب سایت خود باشید.