سود پرک و کاربرد های ضروری آن برای صنایع مختلف

در دمای اتاق ، هیدروکسید سدیم یک ماده جامد سوای بو و کریستالی هست که رطوبت هوا را جذب می کند. سود کاستیک در حالت جامد به سرعت رطوبت را جذب می سود پرک 99 درصد کند. رفع نیاز به از در میان بردن نمک سبب می‌شود که تبخیر سود مایع برای بهبود % خلوص به 50% معمولی خیس شود. یک کلاهک سلولی پلاستیکی نیز بر روی آن قرار داراست که حرارت و گاز کلر مایع ساخت شده در این آنود را جذب میکند. در همین نحوه نمک به یار جیوه در داخل یک مرحله شیبدار استیل که لبه های آن از محصول لاستیک می باشد حرکت کرده و کاتد زیر نمک جریان پیدا میکند. یک سلول جیوه ای شامل دو سلول الکتروشیمیایی میباشد. در جواب به این سوال باید گفت سودپرک یک باز حاذق اصلی فرمول شیمیایی NaOH میباشد که مهم نامهای دیگری زیرا کاستیک سودا (Caustic Soda)، سود سوزآور، سود جامد پرک و چربی گیر صنعتی شناخته میشود که به سبب ویژگیهایی که دارد، در صنایع گوناگون گزینه استفاده قرار میگیرد. همچنین قیمت سود پرک صادراتی اصلی قیمتت سود پرک در بازار مضاعف گوناگون است. در آیتم سود پرک هم شرایط به همین صورت است. سود پرک در صنایع پتروشیمی نیز کارایی قابل توجهی دارد و زمان حفاری چاه های نفت به جهت سولفور زدایی آیتم به کارگیری قرار می گیرد. در روند سلول جیوه ای سود مایع 50% ( هیدروکسید سدیم مایع ) به طور مستقیم از سلول ایجاد میشود. 1- طرز الکترولیز (تجزیه) مایع کلرید سدیم که نحوه اساسی به جهت تولید کاستیک سودا بوده و طی آن ، محلولی تنظیم شده از سدیم کلرید حساس استعمال از یک جریان کاتدی حاصل از جیوه ، جداسازی می گردد. محلول سود پرک موجب جزء‌جزء‌کردن پروتئین ها شده و در نتیجه در رخ تماس اصلی بافت های بدن منجر سوختی می شود. از سود پرک در حالت مایع (سود مایع) به جهت تمیز نمودن محیط (رزین ها) و سیستم کروماتوگرافی استعمال می شود. سود کاستیک به تیتر جاذب کربن دی اکسید در برشهای سبک و به عنوان جاذب سولفیدها در خالص سازی برشهای متفاوت نفتی استفاده میشود. صنایع صفحه سازی از کلیدی ترین مصرف کنندگان سود پرک هستند که به خواسته بالا بردن میزان مرغوب بودن کاغذ و واضح سازی از ان ماده شیمیایی بهره میبرند. آنگاه کلر ایجاد شده بوسیله کمپرسور مکش شده و به سمت گوشه و کنار ای دیگر هدایت می گردد تا مراحل های خنک سازی، رطوبت گیری و فشرده سازی انجام گردد. به مراد بهبود میزان مرغوب بودن متاع به جهت فروش سود مایع، فرآیند تبخیر را نیز انجام می‌دهند که نمک مازاد را تا حد ممکن ار میان برده و میزان مرغوب بودن کاستیک سودا ایجاد شده خالص خیس شود. در روش سنتی، الکترولیز به جهت ایجاد کاستیک سودا جامد در سل آمالگام جیوه یا سل دیافراگم انجام میشود.