شیر فشارشکن Archives – گروه صنعتی جلوخانی

همینطور عملکرد این نوع از شیرهای فشارشکن بگونهای است که درصورت تغییر و تحول فشار و دبی جریان بالادست، فشار جریان خروجی به ذیل دست بطور تماما یکنواخت و استوار و بر مبنا فشار تنظیم فشار شکن شیر برقی هیدرولیک شده خواهد بود. یکی از دیگر از کاربرد های شیر فشارشکن ایجاد فشار استوار به رخ ثابت در خروجی های آب با فشار های ورودی متفاوت است. شیر فشارشکن چدنی مهاب یکی از از شیرهای مورد استفاده به جهت کمتر فشار محل ورود به یک سیستم است. شیر فشارشکن ایرانی یکی از از قطعات سمپاش می باشد که در کنار مارک های مطرح بازار از جمله کمپانی های شکاف و ایتالیایی در بازار وجود داراست که اصلی مشخصات پایین می باشد. برای تهیه فشار ثانویه سیال در یک مدار هیدرولیک که به دو فشار گوناگون دریک زمانه مهم دو عملگر هیدرولیکی می باشد از فشارشکن کاهنده فشار استفاده می کنیم فشارشکن کاهنده فشار در وضعیت نرمال بصورت باز می باشد و همین کارایی تا زمان رسیدن فشار خروجی به حد تنظیم شده ادامه خواهد می یابد و وقتی که فشار خروجی به کمتر از حد تنظیمی خود برسد، گلوگاه باز شده و جریان سیال به رخ آزاد برقرار می گردد .. در فشارشکن کاهنده فشار، جریان اضافی به مخزن برنمی گردد، بلکه اهمیت ایجاد افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه، صرفا فشار در خروجی کاهش می یابد. بدنه این شیر ها به رخ افقی و یا متمایل طراحی می شود و کلیدی یک تنظیم کننده که پایلوت نام دارد، هستند. معمولا زمانی از همین شیر استفاده می شود که مصرف کننده بعد از این شیر نیاز به فشار کمتری دارااست یا فشار زیاد ممکن میباشد به آن زخم وارد کند. هدف از بکارگیری همین قطعه، تبدیل فشار سیال به فشار ناچیز است. همچنین اهمیت کارگزاشتن و متصل کردن یک صافی به شیر فشارشکن، از فساد و فرسودگی مکانیزم داخلی این نوع ولو صنعتی، در برابر مواد خارجی دوری به فشار شکن سوراخ هیدرولیک کار می آید. هیج نیروی خارجی به جهت بارگذاری در شیر نیاز نیست. کاربرد همین جور شیر در مواردی که در چکیده از مدار فشار محدود و قابل کنترلی نیاز باشد (مانند فشار در سیلندر متصل به گیره ای که قطعات دقیق را نگه می دارد) اهمیت پیدا می کند. سایز شیر از DN50 تا DN200 متغیر میباشد و خرید کننده می تواند حیاتی اعتنا به نیاز خویش بین این سایزها سفارش دهد. دمای کاری قابل به کار گیری میان ۱۰ درجه سانتی گراد تا ۸۰ رتبه سانتی گراد است. فشار محل ورود همین شیر در بین ۲ تا ۱ توشه متغیر است. چنانچه سیستمی که دارای آن مواجه هستیم بهصورت هیدرولیکی کار کند، برای کنترل این سیستمها واجب است از شیرهای هیدرولیکی به کارگیری کنیم.