صابون ذغال فعال چطور جوشهای پوستی را برطرف میکند؟

یک از مهمترین آن ها در زمینه حذف آلاینده عسل و زغال فعال های هوا است. از پاراگراف کاربرد با کربن فعال در جداسازی بو، رنگ، مزه های غیر دلخواه از آب در عملیات خانگی و صنعتی، تصفیه هوا به ویژه در رستورانها، صنایع غذایی و شیمیایی است. برای تبدیل این مواد ناپخته به کربن فعال گرانول عمدتاً از فرایندهای حرارتی و شیمیایی به کار گیری می گردد. مراحل حرارتی بوسیله تزریق بخار و مراحل شیمیایی اهمیت افزودن مواد غیر آلی به مواد خام در دمای زیر انجام می گردد. منابع نخستین کربنی که در این طریق گزینه استفاده موادی مثل چوب، زغال سنگ، پوست نارگیل و ضایعات برخی میوه ها هستند، آن‌گاه در روند بعدی ماده کربنی پایین پروسه فعالسازی قرار می گیرد. در فرآیند پیرولیز معمولا مواد کربنی در معرض رتبه حرارت بسیار بالا قرار می گیرند. از کربن فعال شالوده قیر طبق معمول به جهت فرایندهایی نظیر کلرزدایی و تجزیه آلاینده های آلی و حذف ذرات پهناور رنگ از آب استعمال می شود. ذرات کربن فعال اکسترود شده PAC را اهمیت یک ادله اتصال ترکیب و یک ذره سخت، استوانه ای یا این که کروی را تولید میکنند. همین مخلوط دارای الکل ها، دی اُل ها، اسیدها و بازهای قوی، فلزات و عمده ترکیبات معدنی مانند لیتیم، سدیم، آهن، سرب، آرسنیک، فلوئور و بوریک اسید پیوندهای خوبی ساخت نمی کند، ولی یُد را خیلی عالی جذب می کند. قرص ذغال، سموم را جذب نمی زغال فعال برای مو نی نی سایت کند. مقدار جذب زغال فعال به اندازه ساختار منافذ کربن و توزیع اندازه منافذ و همچنین اندازه و شکل مولکول های آلاینده بستگی دارد. همین صابون علاوه بر اینکه از پهناور شدن منافذ پوست پرهیز میکند، در بعضی موارد و بسته به دسته پوست این منافذ را ریز میکند. به کارگیری از ماسک زغال اکتیو همه این ناخالصی ، چه در روی پوست و چه در منافذ پوست ، را می زداید و حس شادابی به ارمغان می آورد.