عوارض و هزینه پروتز فک و چانه – دکتر فهیمه بیاتی جراح بینی در اصفهان

هنگام به کار گیری از طرز تزریق ژل به چانه (یا تزریق چربی به چانه) متخصصی که تزریق را انجام می دهد باید ادراک مناسب از آناتومی چانه و ویژگی ظاهری آن داشته باشد که در نتیجه بافت های قابل انعطاف و چارچوب اسکلتی ذیل زنخدان ایجاد می شود. در ناحیه زنخدان درصورتیکه پروتز عالی اثبات شود به طور معمول نتیجه درازمدت آن خوب میباشد و عوارضی نظیر عفونت کمتر پیش می آیند. تولید فک زاویه دار به وسیله کاشت پروتز، برای چه اشخاصی مناسب است؟ وقتی که دارای یک جراح زیبایی درباره فعالیت جراحی تبارک نمودن چانه کلام می کنید، دارای میباشد که قبل از فعالیت جراحی یک برآورد مطلوب از تمام هزینه پروتز زنخدان داشته باشید تا به همین ترتیب بتوانید درباره این روش درمانی تصمیم گیری پایانی را انجام دهید. در این حالت متخصصان همین کلینیک می توانند ترکیبی از ژل یا این که چربی را برای جلو آوردن چانه، زیبایی زنخدان و تولید خط فک مورد حیث شما مورد استعمال قرار دهند. در این موقعیت مهم جایگزین نمودن حجم از دست رفته در نواحی مشخص و معلوم شکل و خط فک، پوست همین منطقه بالا کشیده می شود و ظاهر گردن بهبود پیدا می کند. مهم طولانی تر کردن حجم به چانه و خط فک پایین، پوست زیر زنخدان نیز کشیده شده و سبب بهبود ظواهر خط گردن هم می شود. اهمیت بالا رفتن سن، حجم چانه گرایش به کوچک شدن دارد. این تزریق طبق معمول به کاهش از ۳۰ دقیقه زمان اساسی توجه به تعداد تزریق های اضطراری نیاز پروتز سیلیکونی فک پروتز مفصل فک دارد. درصورتیکه شما متوجه شده اید که علامتها افتادگی پوست در اطراف گردن و خط زنخدان در صورت شما آغاز شده است، به کار گیری از مالامال کننده های ژل و چربی می تواند به شما برای رفع مشکل امداد کند. به این ترتیب به جهت اشخاصی که خط فک ضعیف دارند، تزریق ژل و چربی می تواند یک ظاهر مناسب به جهت فرد تولید کند. پروتز زنخدان به جهت چه کسانی مناسب است؟ افرادی که به دنبال تبارک نمودن چانه خویش میباشند طبق معمول دوست دارا هستند چانه بزرگتری داشته باشند تا به این ترتیب ظاهر شکل آنان خوبتر شود.