مرکز مشاوره دانشجویی – دانشگاه علامه محدث نوری

متخصصان همین مرکز به شیوههای گوناگونی سرویس ها درمانی ارایه می نمایند که مهمترین آنها عبارتند از : مشاوره و جاری درمانی، راهنمایی و مشاوره تحصیلی، راهنمایی و مشارو پیش از ازدواج، مشاوره خانواده درمانی، مشاوره تلفنی، مشاوره در خوابگاهها، سخنرانی و کارگاههای آموزشی. در مشاوره غیر حضوری هم به صورت تمام استاندارد های دارای ارتباط اصلی شیوه های درمانی روانشناختی رعایت می شود و درمانگر در ساخت معالجه اثر بخش و مناسب برای فرد در رابطه کلیدی مورد قضیه سعی خواهد کرد . ما در مرکز مشاوره نگرش نوین معتقدیم که درمان تام فرد موثرترین خط مش برای ساخت تغییر و تحول پایدار است. همین مرکز اهمیت کادر تخصصی روانشناسی، روانپزشکی و مددکاری طی روزهای هفته کار میکند. کلینیک صلح داخل مهم هدف راهنمایی و ارائه سرویس ها روانشناسی و آموزشی در راستا های گوناگون عمل خود را آغاز کرده و در حال حاضر از لحاظ کیفی مرکز مشاوره چیره به شمار می آید. آل سلیم می افزاید، اشخاصی که در سنین پایین ضربه جنسی را تجربه کرده اند هم به احتمال بسیار در بزرگسالی مکر می کنند زیرا این ضربه ممکن میباشد بر دلبستگی، هویت جنسی و جور روابط آن‌ها در بزرگسالی تأثیر بگذارد. اکثر جواب دهندگان (۷۱٪ -۷۶٪) گفتند که تماس جنسی فیزیکی اهمیت فردی بیرون از ارتباط همیشه آستانه دسیسه را برآورده می کند. به شیوههای گوناگون چه از طرز برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی، تهیه و تنظیم و انتشار بروشور و کتابچه و چه به شکل حضوری به توده دانشجویی وارد شود تا به طور مستقیم و از نزدیک از مشکلات دانشجویان به دست آوردن اطلاع کند و در جریان مشکلات دانشجویان قرار گیرد. مرکز مشاورهی دانشجویی هم به خواسته پیشگیری از مشکلات روانی و مداخله به موقع در مسایل دیوانه دانشجویان عمل مرکز مشاوره خانواده حیطه 3 میکند. مرکز مشاوره و بهداشت اعصاب دانشکده علامه طباطبائی یک مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی هست که از سال 1371 به طور رسمی آغاز به فعالیت نموده است و سرویس ها بخش اعظم ای را در راستا های مشاوره و جاری درمانی، روانپزشکی و مددکاری ارائه می نماید.مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشجویی کالج علامه طباطبائی، منشاء سرویس ها اثرگذار و ارزنده در زمینه ی مشاوره و بهداشت جاری است. مرکز مشاوره دانشجویی کلیدی هدف ارائه مشاوره در دو بخش خواهران و برادران زیر نظر اساتید کارآزموده در گروه دانشگاهی علامه محدث نوری رسماً آغاز به کار نموده هست . مرکز مشاوره به جهت دانشجویانی که درخوابگاهها اسکان دارا هستند اقدام به ارایهی خدمات مشاورهای در داخل خوابگاه نموده می باشد که اشخاص میتوانند جهت مشاوره به محل کار مشاوره خوابگاه مراجعه نمایند. به این علت، مراجعه به مشاوره تحصیلی در همین زمان حساس، می تواند یک تعیین فراوان هوشمندانه باشد. در راستا مشاوره تحصیلی، پزشک حمید احدی، دکتری روانشناسی شناختی، معلم زمان های موفقیت و مشاوره تحصیلی و شغلی، می تواند به شما دوستان عزیز یاری شایانی کند. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وبسایت مرکز مشاوره ضحی لواسان.