مرگ مادر بهخاطر جاماندن گاز استریل در شکم

وسایل استریل شده در انبار استریل نگهداری می شوند و یا از شیوه راهروهای استریل مجددا در اختیار اتاق فعالیت ها قرار می گیرند. در آزمایش های حیاتی مولکولی از سرسمپلر فیلتر دار برای جلوگیری از آلودگی نمونه به کارگیری میشود. حیاتی این عمل سینوس های شما تماما ً تمیز می شود. به کارگیری از سینوس شور، روشی مرسوم به جهت حل مشکلات سینوس می باشد که به عنوان درمان خانگی آبریزش بینی نیز به کارگیری می شود. به جهت اینکه سرانجام ی بهتری بگیرید، رخ و سینوس های خود را به طور مستقیم در بخار و تحت دوش آب گرم قرار دهید. محلول آب نمک گرم را در ظرفی بریزید، آن گاه از یک ترک بینی محلول را به بینی خویش وارد نمایید و از ترک دیگر آن را خارج بریزید. این ادویه ها تن شما را گرم و منافذ آن را باز گاز استریل ژله ای می کنند. غذاهای ادویه دار و تند آبریزش بینی را بدتر می کنند؛ کلیدی همین حال، چنانچه نشانه ها گرفتگی بینی را دارید، خوردن غذاهای تند ممکن است به گشوده شدن مجاری بینی شما یاری کند. چنانچه به التیام فوری نیاز دارید، اهمیت آبگرم دوش بگیرید. در واقع، دارای همین کار بخور صورت خود را از چای گیاهی تهیه می کنید و پس از استنشاق بخار چای همان تأثیر مثبت را هم خواهید دید. اهمیت میباشد که در همین فرآیند ، خدمه کاکپیت بر روی پرواز تمرکز کنند و حواسشان به یکدیگر ، سایر خدمه یا مسافران نباشد. در حقیقت استریل کردن به روشهایی گفته می‌گردد که سبب ساز به از در میان بردن میکروارگانیسمهایی مثل قارچها و باکتریها و همینطور عامل ها انتقال دهنده آنان مانند هاگها و اسپورها از محفظه میشود. در خانه بمانید و استراحت نمایید تا خلل شما به طور کامل رفع شود: گهگاه که آبریزش بینی دارید حضور در جمع یا دورهمی دوستانه برایتان سخت و ناخوشایند است. پیشنهاد می نماییم از دستمال هایی استفاده نمایید که قابل انعطاف و حاوی اسانس روغنی باشد تا پوستتان تحریک نشود. ادویه های تند نظیر فلفل هندی، فلفل قرمز، هابانرو (نوعی فلفل زیاد تند از دسته های فلفل دلمه ای)، واسابی، ترب کوهی یا زنجبیل آیتم هایی عالی است.