معترضین فرانسوی لایحه ای را تصویب می کنند که فیلمبرداری از افسران پلیس را غیرقانونی می داند

·عکسها

ده ها هزار منتقد قانون امنیتی پیشنهادی که باعث محدود شدن فیلمبرداری افسران پلیس معترض در روز شنبه در سراسر فرانسه می شود.

درگیری در همان حوالی و درگیری گروههای کوچک معترضین با پلیس ضد شورش