مقاوم سازی با FRP

مزایای به کار گیری از سیستم های FRP جهت تقویت و مقاوم سازی بنا های بتنی را می قدرت به مواقعی چون سرعت بالای اجرا و همچنین عدم وجود تغییرات معماری در ساختمان و از سوی دیگر به امکان به وقوع پیوستن در اختیار گرفتن کیفیت بالا و وجود مبانی واضح فنی جهت طراحی و اجرای نسبت داد. در دست گرفتن کیفی ساخت، مقاومت مکانیکی و مقاومت شیمیایی بالا در برابر اثرات گوشه و کنار از پاراگراف مزیت های این تکنولوژی ها محسوب می-گردد. بدیهی است مشابه هر سیستم و تکنولوژی دیگر، استفاده موثر و صحیح از سیستم های تقویت FRP در سازه ها مستلزم دقت به وضعیت استاندارد طراحی، چک و اجرا بوده و وجود تخصص و احاطه بر مبانی فنی موضوع برابر ضوابط استانداردهای اعتبار را اجتناب ناپذیر می سازد. هشدار فنی نخستین در خصوص به کار گیری از FRP جهت تقویت خمشی بنا های بتنی آنکه: « اصلی اعتنا به اخلاق تنها ارتجاعی FRP، به کار گیری از آن جهت تقویت خمشی المان های باربر لرزه ای و بویژه در نواحی مفاصل پلاستیک، مستلزم بررسی ها و چک دقیق و حصول اطمینان از عملکرد آیتم انتظار سازه به لحاظ شکل پذیری تحت سیکل های رفت و برگشتی لرزه مقاوم سازی با ورق frp فیلم مقاوم سازی ستون با frp ای است. اتصال FRP در وجه کششی المان های ذیل خمش، بگونه ای که راستای الیاف در امتداد طول کاربر قرار گرفته و در انتقال نیروهای کششی ناشی از خمش موثر باشد (همانند میلگردهای کششی)، می تواند مقاومت خمشی المان های بتنی را افزایش دهد. اهمیت استفاده از مثال هایی اساسی متغیر های شامل مقاومت بتن، جور الیاف و تعداد لایه های FRP برای بتن تقویت شده باFRP ، متغیر ها شامل بعدها ورق ها، تعداد و ضخامت ورق های فولادی به جهت ستون های تقویت شده حیاتی ژاکت فولادی و متغیرها شامل مقاومت بتن، بعد ها پوشش بتن و ترازو تنگ و مسافت بین آن‌ها برای ستون های تقویت شده حساس ژاکت بتنی، در 3 روش، میزان مقاومت، شکل پذیری و افزایش ظرفیت جذب انرژی بر پایه نتیجه های حاصل آیتم مقایسه قرار گرفته است. یکی از از روشی که از میلگرد FRP به جهت تقویت لرزه ای بنا و مقاوم سازی استفاده میشود، شیوه نصب نزدیک مرحله NSM می باشد که خویش شامل روش NSM FRP Rods و NSM FRP Strips می باشد. کارداران متعددی نظیر ابعاد مدت زمان المان بتنی، مساحت و مشخصات مکانیکی میلگردهای موجود و FRP مورد به کار گیری و همینطور مقاومت بتن موجود، در میزان افزایش مقاومت خمشی سازه های بتنی اساسی استفاده از سیستم های FRP دخیل می باشند. لذا از دربین مورد های تمجید شده جهت تقویت سازه های بتنی، استفاده از سیستم های تقویت پلیمرهای مسلح شده دارای الیاف (FRP Strengthening) و در اصطلاح عام، مقاوم سازی اصلی به کارگیری از FRP یک استراتژی مناسب محسوب می گردد.