نقش ژنتیک در هوش کودکان و استعداد – آزمایش ژنتیک برای موفقیت تحصیلی – ساواژنوم

در دنیای امروز کودکان نوباوه حتی می دانند که به چه صورت مهم یک تلفن هوشمند یا این که تبلت کار نمایند ، به این معنا که حتی قبل از قرائت ، بچه ها اطلاعات بصری را در دست می گیرند. ولی آن نوباوه شجاع برای دفاع از جان عمو، بهطرف میدان نزاع دوید و خود را به امام رساند و گفت: به آفریدگار قسم، هیچ زمان از عمویم قطع نمیشوم. وزیر آموزش و رویش مهم اشاره به اینکه اسباببازی ها، اهمیت نقشهای مکملی هستند که به جهت همه ما ملموس است و در این حوزه می توان به لوازم بازیهایی که نقش اجتماعی دارند و به جهت بازیهای گروهی ساخته شده اند، اشاره کرد، گفت: این مدل اسباببازی ها علم آموزان، نوآموزان، کودکان و حتی نوجوانان و بزرگسالان را وادار می کنند که در کار های گروهی کمپانی کنند و در هر سنی، بلوغ اجتماعی خود را بهتر تثبیت کنند یا به تراز بلوغ اجتماعی برسند. نوری درباره رده لوازم بازی در نظام آموختن و تربیت هم عنوان کرد: ما می بایست یک نظام تدریس و رشد شاد داشته باشیم و برای رفتار شادی نیاز به ابزار داریم که یک عدد از آن ها لوازم بازی است. نوری درباره طرز های اخلاق اسباب بازی برای کودکان، تصریح کرد: در ایجاد و طراحی هر اسباب و اثاث بازی، نخست باید اسباب و اثاث بازی را از دید کودک ببینیم و آن را به جور ای طراحی نماییم که نقش تربیتی آن به جهت کودک نگهداری شود. از لحاظ روانشناس، لحظه ایی به مدت زمان کودکی این نوپا ها که بازگردیم، پدر و مادری را میبینیم که کودکشان را در دنیای خودشان شیوه نمیدادند و به او بی توجه بودند. دقت والدین به فرزندان، تنها طعام و پوشاک و منزل امن نیست، بلکه آن گاه از آن ورود به دنیای کودکان، حرف زدن های مداوم، تفریح ها و بازی های دو نفره، همراه پدر و فرزند و مادر و فرزند است. به این ترتیب می بایست به روایت های ادبی به منزله یک ابزار آموزشی نگاه کرد و داستان خوانی را جزء برنامه های اصلی کودکان در مدرسه ها قرار بخشید تا کودکان بتوانند از طریق گفت و گو در گزینه آن ها قدرت تفکر خویش را بالا بازیگر نقش کودکی شهریار در سریال کیمیا ببرند. وی اصلی ابلاغ این که بازی می‌دانی به جهت رشد جسمی و فکری کودکان اثرگذار است، گفت: در آئین اسلام نیز ابلاغ شده می باشد که نوپا در هفت سال نخستین زندگی اش باید بازی کند. بر فرض مادری که همیشه در حال کلام دارای تلفن است، پدری که بعد از ساعت کاری در منزل فقط تلویزیون میبیند و توجهی به امور خانه و امداد کردن به همسر ندارد. نوری دارای تاکید بر دعوا های زیست محیطی، گفت: دقت شود که اسباب بازی، آلودگی زیست محیطی نداشته باشد و به کودک آسیب نزند و از نظر قالب و محتوا قابل قبول باشد.