چه افرادی میتوانند جراحی لیپوساکشن را انجام دهند؟

در شیوه دیگری از گونه های لیپوساکشن میزان مایع تزریق شده برابر اهمیت مقدار چربی میباشد که قرار است از بدن بیرون گردد. همین مایع میکسی از لیدوکائین، اپی نفرین و محلول نمکی می باشد. لیدوکائین به بی حسی نواحی اطراف پیش از انجام لیپوساکشن کمک می لیپوساکشن فک کند. از بی حسی اپیدورال برای معالجه نواحی انتهایی بدن استعمال خواهد شد. ابتدا حوزه‌ گزینه نظر فراهم می شود و شخص بی حسی موضعی یا بیهوشی عمومی را دریافت می کند. این مدل از اشکال لیپوساکشن مستلزم بیهوشی عمومی یا این که استعمال از داروی خواب آور می باشد. در بعضا مورد ها مقدار مایع تزریق شده تا سه برابر چربی می باشد که قرار میباشد از روش لیپوساکشن خارج گردد. در بعضا موارد انجام لیپوساکشن اهمیت استعمال از تزریق مایع انجام می شود. در همین روش مقدار متعددی از محلول دارویی قبل از خارج ساختن چربی تزریق می گردد. لیپوساکشن با به کارگیری از بیحسی موضعی ناحیههای درمان یا تزریق ترکیبی از داروهای آرامبخش و بیحسی موضعی انجام میشود. • درد : درد گذراست و کلیدی داروهای مسکن معمولی بهبود می یابد. در همین روش ها بافت چربی در معرض حرارت قرار می گیرد و ذوب می شود. در شرایطی که فرد مهم چربی اضافه در بعضا از نصیب ها مانند شکم و پهلوها باشد و در دیگر بخش ها حیاتی وزن استوار و مطلوب باشد، لیپوساکشن آیتم مناسبی برای او خواهد بود. همین تنها در صورتی صدق می‌نماید که لیپو ویزر فقط برای کاهش چربی استعمال شود. در نواحی پهناور ممکن است نیاز به تولید چند برش بر پوست وجود داشته باشد. کسانی که در قبلی تجمع چربی در ران های خویش داشته اند، ممکن میباشد بعد از آن از جراحی مهم تجمع چربی در باسن روبرو شوند. این مناطق عمده در بیرون ران ها و باسن در زنان، و کمر و پشت در مردان است. انجام لیپوساکشن برای چانه، گردن، بازوها، سینه ها، شکم، ران ها، لگن، نواحی اطراف ساق پا و زانو مورد قابل قبولی می باشد.